Співробітництво

Співробітництво з науковими центрами та господарствами в Україні та за її межами

Інститут зернових культур має тісні й довготривалі науково-технічні зв’язки із зарубіжними науковими центрами. Згідно з договором про наукове співробітництво в селекції кукурудзи з компанією «Golden West Seeds» (Греція) проводиться в напрямку створення сумісних гібридів ФАО 200-400 адаптованих до умов країн Східної Європи і Середземномор’я.

В зимовий період в Мексиці і Чілі в розсадниках компанії отримано 200 гібридів за участі кращих ліній обох сторін, які пройшли широке екологічне випробування як в умовах України (5 пунктів), так і Греції і Болгарії (13 пунктів). Виділено 18 гібридів, середня врожайність яких становила в залежності від групи стиглості 7,6-9,8 т/га в Україні та 9,7-14,2 т/га в Болгарії і Греції, що на 8,4-13,5% вище стандартів. Планується в зимових розсадниках отримати необхідну кількість насіння гібридів для повторного екологічного випробування, а їх батьківські форми для закладки розсадників розмноження.

Спільно з Інститутом землеробства і селекції НАН Білорусії проведено екологічне сортовипробування 65 гібридів ФАО 170-250 в двох пунктах Білорусії. Виділено 8 гібридів, які за врожайністю зерна і силосної маси перевищували відповідно стандарти на 8-15%. В Інституті сільського господарства розпочато розмноження їх батьківських форм.

У рамках тісної співпраці проведено обмін селекційним матеріалом і 300 гібридами ФАО 200-450 із Краснодарським НДІ сільського господарства. За результатами оцінки виділені лінії селекції КНДІСГ і Інститут зернових культур НААНУ, які добре адаптовані до умов України та Росії і характеризуються комплексом господарсько-цінних ознак.

Відібрано 15 гібридів в умовах ІЗГ НААНУ і 22 в Краснодарі, які перевищили стандарти на 8-9% і були на рівні кращих зарубіжних стандартів. В 2010 р. було проведено їх широке екологічне випробування.